Prof. dr hab. Adam Hermanowicz

Specjalista Neurochirurg

+48 606 727 454

aleje@fizjokoncept.pl

Asystent (2003), Adiunkt (2016) w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista chirurgii dziecięcy (2009), specjalista neurochirurgii (2017). Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Neurochirurgii oraz Żywienia Klinicznego. Sekretarz Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Przewodniczący Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych kilku kadencji. Recenzent wielu czasopism naukowych posiadających IF. Recenzent wniosków NAWA oraz HORYZONT 2020.

W 2020 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Staże i szkolenia naukowe w: Szkolenie w Klinice Chirurgii Ogólnej w Celle – Niemcy (2008); Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Tybindze – Niemcy 2014, Paediatric Endoscopic Surgery Workshops at Leeds Teaching Hospital UK (2014), European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons Workshops Marseille, France (2015).

Dorobek naukowy obejmuje wiele prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych z wysokim współczynnikiem oddziaływania i dotyczy mi. choroby Hirschsprunga, roli komórek tucznych w patologii oraz zmian w układzie degradacji białek – proteasom-ubikwityna w przebiegu choroby oparzeniowej, w urazach u dzieci, u chłopców z wnętrostwem oraz zmian patofizjologicznych we wnętrostwie, a także biologii guzów mózgu w tym oponiaków oraz glejaków.

Na co dzień ojciec dwójki dzieci. Po godzinach uprawia triathlon i biegi długodystansowe.

Nasi specjaliści
to wykwalifikowana kadra

Call Now Button